Pierre Fabre Oral Care се е затвърдил като Европейски лидер в оралната хигиена и грижа през последните 40 години.

 

Асортиментът от продукти е предназначен да задоволи всички потребности както на потребителите, така и на лекарите по дентална медицина.

 

Във връзка с дългосрочно затвърдените позиции на фирмата с денталните лекари клиницисти, Лаборатории Пиер Фабр предлагат медицинско решение или козметичен отговор на всички орално патологични проблеми в устната кухина на всеки един етап от развитието на заболяването.

 

Особено внимателен към очакванията на пациентите и обществено здравните потребности, Pierre Fabre Oral Care предлага продукти за всички орални симптоми и индикации.

 

Благодарение на клинични изследвания и иновации, проведени в сътрудничество с дентални специалисти, лицево-челюстни хирурзи и практикуващи лекари в продължение на 40 години, продуктите на Pierre Fabre Oral Care срещат огромен успех. С нарастващ интерес и присъствие в повече от 65 държави, Pierre Fabre Oral Care си е поставила за цел да бъде лидер в Европа и застане начело на първите 20 компании в света до 2015 година.