ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА БИСКВИТКИТЕ

Благодарим за посещението ви в нашия Интернет сайт. Защитата на личните данни на нашите клиенти и ползватели е основен ангажимент за групата Pierre Fabre.

Настоящата политика за конфиденциалност пояснява какви данни се събират когато преглеждате или използвате нашия Интернет сайт, както и по какъв начин се обработват.

 

Кои сме ние?

Настоящата Интернет-страница (pierrefabre-oralcare.bg), се поддържа от "Пиер Фабр Дермо-козметик България" ЕООД по-нататък « Pierre Fabre » или « Ние »), който е отговорен за обработката на данните от личен характер, събирани от вас на Интернет страницата за целите, описани по-долу.

Можете да се свържете с Pierre Fabre по някой от следните начини: чрез формата за контакти на pierrefabre-oralcare.bg, или на dpobg@pierre-fabre.com.

Молим ви да прочетете внимателно настоящата политика на конфиденциалност, за да се запознаете с условията за обработка на вашите лични данни когато посещавате нашия Интернет сайт. Имайте предвид също, че тя се обновява постоянно от Pierre Fabre, както и че датата на последното обновяване ще се появи на тази страница. Молим ви да я следите редовно.

 

Информации, които събираме за вас

В зависимост от услугите, които се предоставят от нашия сайт и които вие използвате, от вашите предпочитания и настройките на съответното устройство (особено по отношение на бисквитките и другите тракери), данните от личен характер, които се отнасят до вас (вашите „лични данни”), събирани и обработвани от Pierre Fabre са като следва:

 • Когато посещавате нашия Интернет сайт, можете да бъдете помолени да ни предоставите, доколкото и когато това е необходимо, доброволно данни от личен характер , включително личното и фамилното си име, физическият си и електронен адрес, телефонният си номер, предпочитанията и интересите си, както и всякакви необходими координати, за да можем да откликнем на всяка ваша молба или да отговорим на всяка ваша рекламация.
 • Когато посещавате нашия Интернет-сайт, сървърът ни събира автоматично различна информация, генерирана от ползвателя или от неговото устройство, по-конкретно: името на домейна, IP адреса, датата, часът и времетраенето на вашето посещение, видът браузър, операционната система и прегледаните страници.
  [Ние не използваме тези събрани автоматично данни, за да се опитаме да ви идентифицираме и нямаме контакт с тези подробни лични данни, описани по-горе, които ни предоставяте.]

 

Цел на обработката на данни от личен характер

По-долу ще видите изброени целите на обработката на вашите данни от личен характер от нашите служители и причините, поради които тяхната обработка ни е необходима.

Цел на обработкатаМотиви за необходимостта от обработката на вашите лични данни от нашите служители
Да ви предоставим продуктите и услугите, които искате Да предлагаме по-добро обслужване
За да отговорим на вашите въпроси, изпратени по e-mail, формуляр за контакт или чат В съответствие със законните интереси на Pierre Fabre да обслужва своите сегашни и бъдещи клиенти и ако обработката е необходима в рамките на настоящата ни дейност
За да ви позволим да си създадете личен акаунт в интернет сайта Да предлагаме по-добро обслужване
Въвеждане на вашите продукти онлайн, за да имате достъп до допълнителните услуги  Да предлагаме по-добро обслужване
За да ви предложим по-добра услуга: например за да намерите най-близкият магазин или място за продажба   За да предложим по-добра услуга на нашите сегашни / потенциални клиенти, съобразно законните интереси на Pierre Fabre
За управление и оптимизиране на връзка с клиента, включително чрез подобряване на нашия Интернет сайт, и като цяло, на нашите продукти и услуги Да се отговори по-добре на нуждите на нашите сегашни и бъдещи клиенти, съгласно законните интереси на Pierre Fabre
Освен ако не сте против както е отбелязано по-долу в частите „вашите права” и „бисквитки”, за да разберем по-добре вашите предпочитания, като анализираме поведението ви в нашия Интернет-сайт и ви предложим продукти или услуги, които са по-добре адаптирани към интересите ви Да се отговори по-добре на нуждите на нашите сегашни и бъдещи клиенти, съгласно законните интереси на Pierre Fabre
За да ви се изпращат информации относно наши предложения, новини и събития (бюлетини, покани и други писмени материали) Изричното ви съгласие
Статистически анализи Съгласно законните интереси на Pierre Fabre ако обработката е необходима за управлението на настоящата ни дейност
Сезиране и предоставяне на информация на компетентните органи, при спазване на законовите процедури, за всеки проблем, свързан с употребата на нашите продукти Съобразно нашите законови задължения

 

Данните от личен характер, които са ни необходими, за да реализираме описаните по-горе цели са отбелязани със звездичка на отделните страници на Интернет-сайта, на които се събират. Ако изберете да не попълвате задължителните полета, може би няма да можем да обработим вашите заявки и/или да ви доставим исканите продукти и услуги. Другите данни от личен характер са изцяло по желание и ни позволяват да ви опознаем по-добре, както и да подобрим нашата комуникация и услуги впоследствие. Допълнителната информация относно целите и юридическата база при особените случаи на специфична обработка са представени по-долу.

 

Комуникация и пренос на данни от личен характер

Ние сме част от групата Pierre Fabre и може да се налага да съобщаваме вашите лични данни в групата Pierre Fabre за целите, изброени по-долу.

Можем да упълномощаваме трети страни - доставчици на услуги (които ще действат в съответствие с нашите указания) да ни помагат да ви предоставим информация, продукти или услуги, да направляват или управляват нашите дейности или да управляват и подобряват нашия Интернет сайт. В такъв случай за тези трети страни може да е необходимо да получат достъп до вашите лични данни. Отношенията ни с тези трети страни- доставчици на услуги ще бъдат регулирани съгласно изискванията на чл. 28 от ОРЗД към договорите между администратори и обработващи.

Ако вашите лични данни се пренасят извън ЕИО (Европейската икономическа общност) към други фирми от групата Pierre Fabre или към доставчици на услуги, ние ще предприемем мерки да ви уверим, че за вашите лични данни е осигурено същото ниво на защита, както ако са останали в рамките на ЕИО, включително сключвайки договори за пренос на данни на основата на Общите договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, актуализирани или редактирани, или използвайки програми за сертифициране като Privacy Shield UE за пренос към Съединените щати, или други механизми за пренос като например решения за адекватно ниво за защита, задължителни фирмени правила или договори, одобрени от органите за защита на личните данни на ЕС.

Ние можем да съобщим личните ви данни на трети страни при реална или възможна продажба на фирмата ни или на всеки актив, принадлежащ на нас или на свързани фирми, в който случай личните данни на нашите потребители, които притежаваме, могат да бъдат част от прехвърлените активи. В тези случаи ще следваме нашия интерес, а именно като търговско дружество да реализираме печалба, но ще изискваме тези трети страни да поемат и спазват ангажимент за конфиденциалност и неразкриване.

Ще отговорим също така на исканията за информация, ако законът ни задължава или, ако такова разкриване е необходимо, за да защитим правата си и/ или да се съобразим със законова процедура, съдебно решение, искане на регулаторен орган или с всяка друга правна процедура срещу нас.

 

Маркетинг на потенциални клиенти по електронен път

Когато законът ни позволява, и при условие, че имаме вашето съгласие, когато то е поискано, можем да обменяме информация с вас по електронен път, за да ви представим нашите продукти и услуги. Ако желаете да прекратите абонамента, за да не получавате повече електронни съобщения от нас, моля използвайте линкът „за отписване”, който е и в нашите мейли или изпратете STOP чрез SMS на посочения номер, или се свържете с нас директно на адрес ”Свържете се с нас” и ние ще прекратим изпращането на електронни съобщения. Молим Ви да имате предвид, че при подадена заявка ще ни е необходимо техническо време, за да премахнем вашите контакти от маркетинговите ни списъци.

 

Запазване на данни от личен характер

Като общо правило, ние пазим вашите лични данни за срока, необходим за да реализираме целите, за които те са били събрани или, когато е приложимо, до вашето искане съответните категории данни да бъдат изтрити.

Запазваме лични данни единствено за срока, абсолютно необходим, за да осъществяваме връзка с вас (например когато си създавате акаунт, купувате продукт от нашия Интернет-сайт и т.н.), когато това е приложимо.

Независимо от това обаче, запазваме ваши лични данни с цел потенциални поръчки в продължение на три години, считано от датата на последната ни комуникация с вас, ако не сте клиент и доколкото не сте отказали това, а оставаме в контакт с вас при нашите промоционални дейности, ако сте клиент, освен ако не сте против да получавате някое от нашите електронни съобщения с цел поръчка.

IP адресите, събирани с цел сигурност се запазват само за 10 дни.

Освен това, дневник за влизанията в сайта ще бъде запазен само при условие, че се съгласите на това, с помощта на бисквитки и други тракери, използвани в нашия сайт, за не повече от 13 (тринадесет) месеца или за по-кратък срок, когато това е пропорционално и съразмерно с данните, които се обработват чрез съответните бисквитки, съгласно приложимото законодателство. За повече детайли, погледнете частта „Бисквитки” отдолу.

Възможно е да се наложи да запазим вашите лични данни като архив и за по-голям срок от посочения по-долу, за да се съобразим с правни задължения, които са ни вменени или ако това е необходимо заради приложимо предписание, както и за да бъде валидно някое наше право (например всички информации, отнасящи се до транзакции ще бъдат пазени за срока на действие на договора и 5 години след това).

В момента когато личните ви данни вече не са необходими за съответните цели или за архивиране и не отговарят на правните ни задължения, ще съблюдаваме за това те да бъдат изцяло унищожени или превърнати в напълно анонимни чрез процес по анонимизиация по смисъла на ОРЗД.

 

Външни линкове

Интернет сайтът може да съдържа връзки към трети лица. Тъй като Pierre Fabre не упражнява контрол върху тях и не може да бъде отговорен за техните практики в областта на защитата на данните, препоръчваме ви да проверявате политиките на тези сайтове в областта на защитата на данните. Тази политика се прилага единствено към данните от личен характер, събирани от нашите Интернет страници или в рамките на нашите дейности.

 

Вашите права

В съответствие с приложимото право, вие се ползвате от следните права, отнасящи се до вашите лични данни:

 • Да получите достъп и копие от вашите лични данни, както и информация за начините на обработката им и юридическото основание за това;
 • Да коригирате сбъркани лични данни (включително правото да попълните данните, ако те са непълни);
 • Да изтриете лични данни (при някои това няма да е възможно, освен ако те вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени);
 • Да ограничите обработката на вашите данни от личен характер тогава когато:
  • се оспорва точността на данните от личен характер;
  • обработката е незаконна, но вие се противопоставяте на изтриването на вашите лични данни;
  • ние вече нямаме нужда от вашите лични данни, но те още са нужни с цел установяване, упражняване или защита на някакво право;
 • Да поискате прехвърляне на вашите лични данни във формат, четим за някакво устройство за трето лице (или за вас), ако нашата обработка се основава на вашето съгласие или на изпълнението на договор, който е бил сключен с вас;
 • Да дадете общи или конкретни указания за начините на обработка и употребата на вашите лични данни след вашата смърт;
 • Да се противопоставите във всеки един момент на какъвто и да е телефонно обаждане с цел да станете клиент, като се свържете с нас на посочения адрес: pierrefabre-oralcare.bg, или на dpobg@pierre-fabre.com
 • Да оттеглите съгласието си за обработка на вашите лични данни (ако тази обработка се прави с вашето съгласие), без това по никакъв начин да касае законността на обработката, направена с вашето съгласие, дадено преди оттеглянето му;
 • Да се противопоставите на обработката с цел маркетингово проучване; както и
 • Да получите или да се запознаете с копие от съответните мерки, които са предприети при прехвърлянето на вашите лични данни към трето лице или международна организация.
 • Имате право на възражение и вземане на автоматични решения по смисъла на чл. 21 и 22 от ОРЗД, когато са налице съответните предпоставки.

Освен гореспоменатите права, имате също правото да се противопоставите на всяка обработка на вашите лични данни, оправдана от законните интереси на Pierre Fabre, включително създаването на профил (противоположно на основанието с ваше съгласие или за изпълнение на договор с вас).

Имате право също да се противопоставите на всяка обработка на вашите лични данни с цел маркетингово проучване, включително създаването на профил.

Има правото да подадете жалба пред вашия национален контролен орган, отговорен за защитата на личните данни , който за Република България е Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

За да упражните вашите права, моля да се свържете с нас чрез координатите, дадени по-долу в рубриката „Свържете се с нас”. Моля да имате предвид, че можем да поискаме доказателство за самоличност, за да обработим Вашата жалба. Ще се опитаме да отговорим на вашето искане в приложимите срокове.

 

Бисквитки

Бисквитката е малък файл, който може да бъде поставен на твърдия диск на вашето устройство или върху сървъра на Интернет-сайт. Ние използваме бисквитки, за да получим някои информации, събирани автоматично и описани по-горе. Не сте задължени да приемете бисквитката, както и можете да избирате каква бисквитка да приемете, като промените настройките на вашето устройство, така че то да не приема бисквитки. За повече информация относно бисквитките, включително начина за настройките на вашето устройство за сърфиране в Интернет, за да можете да отказвате или контролирате по-добре инсталирането на бисквитки, моля да посетите секция „Настройки“ или „Опции“ на вашия интернет браузър. Следните линкове на най-използваните интернет браузъри може да са ви полезни, за да научите повече за тези настройки. Също така може да използвате опция „Помощ“ във вашия интернет браузър, за повече детайли.

Cookie settings за Internet Explorer
Cookie settings за Mozilla Firefox
Cookie settings за Google Chrome
Cookie settings за Sarafi и iOS

 

Видове бисквитки, които използваме

На нашия сайт използваме няколко вида бисквитки за различни цели: тези бисквитки са познати под различни наименования като например задължителни бисквитки, бисквитки за по-добра работа, за маркетинг и функционални бисквитки. Някои могат да бъдат предоставени от трети лица, за да се дадат допълнителни функционалности на нашия сайт и са поместени по-долу.

 • Задължителни бисквитки: това са бисквитки, които са основни, за да се осъществи действието което искате, като например да влезете в личния си акаунт. Ако откажете бисквитките като промените настройките на устройството си, няма да можем да гарантираме пълното функциониране на нашия Интернет сайт по време на вашето посещение в него.
 • Бисквитки за по-добра работа: това са бисквитки, които подобряват работата на нашия Интернет сайт, например за анализи, които ни позволяват да знаем как се използва сайта ни и къде може да се подобри.Тези бисквитки се използват, за да се събира информация за начина, по който посетителите използват нашия сайт. Тя се събира анонимно и съдържат броя на посетителите, откъде са, както и страниците, които са прегледали.
 • Маркетинг бисквитки: тези бисквитки се използват, за да се разпространяват специални рекламни съобщения към определено идентифицирано устройство (а не към определен човек, идентифициран чрез името си или по друг начин), които са адаптирани към дейността на Интернет сайта, свързан с това или друго устройство (например, кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, търсене по ключови думи). Тези бисквитки се използват също, за да се ограничи броя пъти, в които се вижда дадена реклама от даден потребител, както и да се измери ефективността не една рекламна кампания. Те могат също да запаметят факта, че е бил посещаван даден сайт в зависимост от устройството и да препратят тези данни на маркетингови компании. Бисквитките за маркетинг на нашия сайт се управляват от трети лица с наше позволение. Те също така позволяват да се идентифицира рекламния източник от който ползвателят е бил пренасочен към нашия Интернет сайт, така че да можем да знаем дали е интересен за нас, за да инвестираме във въпросния рекламен източник.
 • Функционални бисквитки: тези бисквитки подобряват функционалността и работата на нашия Интернет-сайт, често пъти вследствие на точно определено действие от страна на ползвателя. Например можем да персонализираме съдържанието, което ви се предлага или да запаметим вашите предпочитания.
 • Бисквитки за споделяне в социални мрежи от трети лица във връзка с контакти в социалните мрежи: включването на социални мрежи позволява запазването на бисквитки от техните доставчици. Тези бисквитки позволяват на нашите ползватели да споделят информации с конкретната социална мрежа, но позволяват също така на администратора на мрежата да натрупва информации, засягащи използването на Интернет-сайта от ползвателя в неговия профил.

Тук ще намерите списък на бисквитките, които използваме на нашия Интернет-сайт

ЦелВид бисквиткаИме на бисквиткатаИме на приложениетоПродължителност на запазване
Функционална бисквитка При сесия PHPSESSID   Сесията на ползвателя
Аналитична Постоянно ‎__utma Google Analytics 24 месеца
Аналитична Постоянно ‎__utmb Google Analytics 30 минути
Аналитична Постоянно ‎__utmc Google Analytics При приключване на сесията на сърфиране
Аналитична Постоянно ‎__utmt Google Analytics 30 минути
Аналитична Постоянно ‎__utmz Google Analytics 6 месеца
Бисквитка за проследяване на социален статус Постоянно ? Facebook Like Button 13 месеца

 

Управление и унищожаване на бисквитки

Може да контролирате по-добре инсталирането на бисквитки от нашия сайт на вашето устройство чрез настройките на вашия интернет браузър. Намерте секция „Настройки или „Опции“ на вашия интернет браузър на устройството, с което сърфирате в интернет. Следните линкове на най-използваните интернет браузъри може да са ви полезни, за да научите повече за тези настройки. Също така може да използвате опция „Помощ“ във вашия интернет браузър, за повече детайли.

Cookie settings за Internet Explorer
Cookie settings за Mozilla Firefox
Cookie settings за Google Chrome
Cookie settings за Sarafi и iOS

Ако използвате различен браузър от горепосочените и ви е необходима помощ с управлението на бисквитките за нашия уебсайт, моля свържете се с нас.

Ако откажете бисквитките, ние няма да сложим други на вашето устройство, освен „функционалните”, така както са представени по-горе (включително и най-вече бисквитката, позволяваща да се запамети това, че не желаете бисквитките да бъдат помествани когато посещавате сайта).

Моля да имате в предвид все пак, че ако изберете да премахнете или откажете някои бисквитките, това ще засегне определени функционалности или услуги на нашия Интернет-сайт.

 

Актуализиране на политиката на конфиденциалност

ие можем да променяме настоящата политика на конфиденциалност във всеки един момент, за да се нагодим към промените в законодателството и/или нашите практики в областта за защита на личните данни.

 

Координати

В случай че имате въпроси по настоящата политика на конфиденциалност или желаете да упражните някое от вашите права, моля да се свържете с нас чрез формата за контакти.

Разполагаме и със служител по въпроса за защита на личните данни, с който можете да се свържете на имейл: dpobg@pierre-fabre.com